top of page

HORARIO CURSO 2023/24 THE PLACE DANCE STUDIO ALCORCÓN

17:30h a 18:45h

Danza clásica Elemental 1º y 2º

Carolina Chico

7 / 11 años

17:30h a 19:00h

Danza urbana juvenil

19:30h a 21:00h

Bailes de salón

Emilio

18:00h a 19:30h

Bailes de salón (iniciación)

Emilio

18:45h a 20:15h

Danza clásica Elemental 3º y 4º

Carolina Chico

20:15h a 21:30h

Danza clásica Int. adultos

Carolina Chico

17:30h a 18:30h

Predanza a partir de 4 años

Iago Alonso

19:45h a 21:00h

Danza moderna int. adultos

Iago Alonso

18:30h a 19:30h

Danza moderna juvenil 12 / 16 años

Iago Alonso

17:30h a 18:45h

Danza clásica Elemental 1º y 2º

Carolina Chico

7 / 11 años

19:30h a 21:00h

Bailes de salón

18:45h a 20:15h

Danza clásica Elemental 3º y 4º

Carolina Chico

12 / 15 años

20:15h a 21:30h

Danza clásica Int. adultos

Carolina Chico

17:30h a 18:30h

Predanza a partir de 4 años

Iago Alonso

18:30h a 19:30h

Danza moderna juvenil 12 / 16 años

Iago Alonso

18:30h a 19:30h

Pilates

19:45h a 21:00h

Danza moderna int. adultos

Iago Alonso

17:30h a 18:45h

Danza clásica Elemental 1º y 2º

Carolina Chico

7 / 11 años

17:30h a 19:00h

Jazz

Inic/inte.

20:15h a 21:30h

Danza clásica int. adultos

Carolina Chico

18:00h a 19:00h

Pilates

Irene Contreras

18:45h a 20:15h

Danza clásica Elemental 3º y 4º

Carolina Chico

12 / 15 años

19:00h a 20:30h

Bollywood

Luis Castilla

bottom of page