top of page

HORARIO CURSO 2023/24

10:00h a 11:30h

Danza clásica Int / Ava

Mariano Cardano

(S2)

13:00h a 14:30h

Floor Work Intermedio

Edoardo Ramírez

(S2)

17:00h a 18:00h

Danza clásica 13 / 16 años

Junior program

Mariano Cardano

(S2)

18:00h a 19:00h

Modern 13 / 16 años

Junior program

Alessio Natale

(S2)

19:00h a 20:30h

Modern jazz Intermedio

Ezequiel Domingo

(S2)

11:30h a 13:00h

Modern Int / Ava

Michele Manganaro

(S2)

14:30h a 16:00h

The Place Dance Lab.

Mercedes Pedroche

(Exclusivo Formación Pro)

(S2)

17:30h a 18:30h

Predanza 1

A partir de 5 años

Angie Corral

(S1)

19:00h a 20:00h

Claqué iniciación

Sabrina Rojas

(S1)

20:30h a 22:00h

Contemporáneo

Milagros Galiano

(S2)

10:00h a 11:30h

Danza clásica Int / Ava

Carolina Chico

(S2)

13:00h a 14:30h

Comercial Intermedio

Dani Rivas

(S2)

17:30h a 18:30h

Danza clásica 8 / 12 años

Alicia Astasio

(S2)

18:30h a 19:30h

Modern 8 / 12 años

Michele Manganaro

(S2)

19:30h a 20:30h

Comercial open level

Susana Velasco

(S2)

20:30h a 22:00h

Modern Inic. adultos

Patricia Peinado

(S1)

11:30h a 13:00h

Modern Avanzado

Alessio Natale

(S2)

14:30h a 16:00h

Open Lab.

Neel Jansen

(S2)

17:30h a 18:30h

Predanza a partir de 5 años

Lucia Santiago

(S1)

18:30h a 19:30h

Contemporáneo iniciación

Adrián Sáez

(S1)

19:30h a 20:30h

Danza clásica Inic. adultos

Alicia Astasio

(S1)

20:30h a 22:00h

Modern Intermedio

Michele Manganaro

(S2)

10:00h a 11:30h

Danza clásica Int / Ava

Mariano Cardano

(S2)

13:00h a 14:30h

Floor Work Intermedio

Edoardo Ramírez

(S2)

17:00h a 18:00h

Danza clásica 13 / 16 años

Junior program

Mariano Cardano

(S2)

18:00h a 19:00h

Modern 13 / 16 años

Junior program

Alessio Natale

(S2)

19:00h a 20:30h

Modern jazz Intermedio

Ezequiel Domingo

(S2)

11:30h a 13:00h

Modern Int / Ava

Michele Manganaro

(S2)

14:30h a 16:00h

The Place Dance Lab.

Mercedes Pedroche

(Exclusivo Formación Pro)

(S2)

17:30h a 18:30h

Predanza 1

A partir de 5 años

Angie Corral

(S1)

19:00h a 20:00h

Claqué iniciación

Sabrina Rojas

(S1)

20:30h a 22:00h

Contemporáneo

Milagros Galiano

(S2)

10:00h a 11:30h

Danza clásica Int / Ava

Carolina Chico

(S2)

13:00h a 14:30h

Jazz inter.

Joana Quesada

(S2)

17:30h a 18:30h

Danza clásica 8 / 12 años

Alicia Astasio

(S2)

18:30h a 19:30h

Modern 8 / 12 años

Michele Manganaro

(S2)

19:30h a 20:30h

Comercial open level

Susana Velasco

(S2)

20:30h a 22:00h

Modern Inic. adultos

Patricia Peinado

(S1)

11:30h a 13:00h

Modern Avanzado

Alessio Natale

(S2)

14:30h a 16:00h

Open Lab.

Neel Jansen

(S2)

17:30h a 18:30h

Predanza a partir de 5 años

Lucia Santiago

(S1)

18:30h a 19:30h

Contemporáneo iniciación

Adrián Sáez

(S1)

19:30h a 20:30h

Danza clásica Inic. adultos

Alicia Astasio

(S1)

20:30h a 22:00h

Modern Intermedio

Michele Manganaro

(S2)

10:00h a 11:00h

Método Mabel

Martina Belloni

(S2)

12:30h a 14:00h

Modern contemporary int / ava.

Joana Quesada

(S2)

16:00h a 17:00h

Historia de la danza

Isabel Arance

(S2)

11:00h a 12:30h

Danza clásica Int / Ava

Mariano Cardano

(S2)

14:00h a 15:30h

The Place dance Lab.

(Exclusivo Formación profesional)

(S2)

17:00h a 19:00h

Junior program / Cía juvenil

Michele M. / Alessio N.

(S2)

bottom of page